Virtual Physics Laboratory at NTNU Physics  

original site English http://www.phy.ntnu.edu.tw/java/index.html
Chinese http://www.phy.ntnu.edu.tw/demolab/index.html

22+ Mirror sites around the world (updated every two months). 

Last modified : (Average: 2 new java applets/month.)  

New Applets: 


 
Mekanik 1. Måling af reaktionstid  

2. Trafiklys system

3. Relativ bevægelse (referencesystem)

4. Frit rullende legeme og cirkelbevægelse

5. Hurtigste kugle

6. Endimensionel bevægelse (x,v,a)

7. Projektil bevægelse (kanon til kanon)

8. Interessante egenskaber ved projektilbevægelse

9. Hoppende bolde

10. Impulsmoment og areal

11. Simpel harmonisk bevægelse

12. Fjederkraft og simpel harmonisk bevægelse

13. En bordtennisbolds bevægelse

Dynamik 1. Det matematiske pendul

2. Tyngdepunktet

3. Keplerbevægelse

4. Projektil-/Satellitbaner

5. Pulley

6. Opdrift

7. Circelbevægelse og centripetalkraft

8. En-dimensionelt stød

9. To-dimensionelt stød

10. Gnidningskraft og bevægelse

11. Hvilken vej ruller spolen?

12. Kraftdiagram

Bølger 

svingninger

1. Svingende fjeder

2. Bevægelig bølgegiver (Dopplereffekt/shockbølge)

3. Lokalisering af et overlydsfly 

4. Dobbeltspalte (interferens)

5. Superpositionsprincippet for bølger

6. Fouriersyntese

7. Bølgetransmission (reflektion og brydning)

8. Interferens mellem bølger (fra to punktkilder)

Termodynamik 1. Molekylmodel for en ideal gas (PV=NkT)

2. Brownske bevægelser

3. Carnotkredsproces

Elektromagnetisme 

felter

1. RC-kredsløb (DC) 

2. RLC-kredsløb (AC)

3. Ladet partikels bevægelse i homogent E/M-felt

4. Udbredelse af elektromagnetisk bølge

5. Oscilloscopet

6. Cyklotronen

7. Biot-Savarts lov

8. Multimeter

Optik 

og

lys

1. Tynd Linse / spejl

2. Tyk linse

3. Find den hurtigste vej

4. Regnbuens fysik (hvordan/hvorfor?)

5. "Verden over vandets overflade" (brydning)

6. Skyggebilleder og farveblanding

7. Billiard og fysik

8. Refleksion / brydning (vand / luft-grænseflade)

9. Fermats princip

10. Farveblanding af lys / farvepigment

Moderne fysik Rum og tid i den specielle relativitetsteori
Andre 1. Skydelære (nonieskala)

2. Vektoraddition

3. Pythagoras læresætning

Any comments/suggestions about my applets? send me mail


Fu-Kwun Hwang 
Links til TIPTOP/VLAB Gamelan Multimedia Physik physics resource

URLs link to this page (last updated Apr. 1997)