Molekylmodel for en ideal gasDenne java-applet viser en mikroskopisk model for en ideal gas. Trykket, som en gas påvirker beholdervæggene med er en konsekvens af gasmolekylernes sammenstød med væggene. I denne model gælder:

 1. Molekylerne adlyder Newtons bevægelseslove.
 2. Molekylerne bevæger sig i alle retninger med samme sandsynlighed.
 3. Der er ingen vekselvirkning mellem molekylerne (ingen sammenstød molekylerne imellem).
 4. Molekylernes sammenstød med væggene er elastiske.

Du kan ændre følgende parametre:

 1. N: Antallet af molekyler
 2. P: Trykket
 3. v: Hastigheden af molekylerne
 4. Beholderens bredde (Klik og træk med musen nær den højre væg)

Beholderens volumen tilpasses automatisk efter ovenstående parametre.

Animationen stopper ved museklik, og fortsætter igen når museknappen slippes.

Prøv at finde relationen mellem:

 1. Det totale antal molekyler N og volumet V
 2. Trykket P og volumet V
 3. Hastigheden af molekylerne v og volumet V


Any suggestions? Please Click hwang@phy03.phy.ntnu.edu.tw

other Java Applets Last modified :